Presentaties

Op deze pagina publiceren we presentaties die voor een inwoner van ons dorp van belang zijn om het proces te volgen.

Een heel belangrijke presentatie met uitgangspunten voor de werkgroepen was de presentatie door Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel.

Hij maakt met getallen heel veel zaken inzichtelijk die van belang zijn voor afwegingen richting de toekomst.

Presentatie Trendbureau Overijssel

 

Op 29 maart 2017 zijn tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst van Stichting Dorpsbelang Geesteren de resultaten gepresenteerd van een jaar lang actief vergaderen.

Hier leest u de weerslag van deze avond met daarna de bestanden die de basis vormen van dit verslag.

 

Dromen, durven, doen

"Stel...het is 29 maart 2030. In het autoluwe centrum van Geesteren is het druk bij de winkels. Veel dorpsbewoners komen op de fiets hun dagelijkse boodschappen halen. 
Maar er staat ook een groot aantal elektrische auto’s aan de laadpalen. Met stroom, die rechtstreeks afkomstig is van de boerendaken in het buitengebied. 

Een deel van de winkelbezoekers komt uit de regio. Ze waarderen het centrum van Geesteren. Het is één van de weinige dorpen in de omgeving, waar ondernemers jaren geleden al belangrijke toekomstkeuzes hebben gemaakt en daarom nog een breed pakket bieden. 
Onder meer (h)eerlijke producten, die rechtstreeks van de omliggende boerenerven komen. 

En omdat je er zo gezellig kunt lunchen op het horecaplein.
Bovendien is Geesteren dankzij een rondweg goed bereikbaar vanuit Hardenberg, Tubbergen, Almelo en Vriezenveen. En via een uniek en zelfstandig systeem van openbaar vervoer. 
Even verderop rondom de Vinckenweg gaat de school uit. 
Een groot deel van de kinderen blijft nog even om mee te doen aan de sportactiviteiten, die door de Omnivereniging Geesteren worden georganiseerd. 
De rest fietst veilig naar huis over de brede landbouwwegen en over de nieuwe fietspaden, die in de afgelopen 15 jaar zijn gerealiseerd. 
Er worden woningen voor jong en oud gebouwd, op vrijgekomen plekken in het dorp. 
En met moderne technologie kunnen ouderen veilig thuis blijven wonen.
Geesteren is het meest vitale en gezondste dorp van Twente. De meeste inwoners zijn lid van de Omnivereniging, die een breed aanbod heeft van activiteiten. 
Maar ook niet-leden houden er een gezonde levensstijl op na."

Is het een droom of werkelijkheid?
Niemand weet hoe Geesteren er in 2030 uitziet.
Maar toch...

Bovenstaand verhaal vat wel kernachtig de boodschap samen die de gezamenlijke werkgroepen Geesteren 2030 met elkaar uitgewerkt hebben.
Geboeid keken en luisterden de in grote getale opgekomen belangstellenden naar de presentaties door Ria Paus en Miriam Vollenbroek. 
Een prachtige professionele presentatie die goed weergaf, waar de vijf werkgroepen gevuld met zo'n 25 betrokken inwoners van Geesteren aan gewerkt hebben.

7 Kernpunten zijn gedistilleerd uit de plannen.

Levensloopbestendig Geesteren
Om het dorp levendig te houden en voldoende basis te hebben om lokale voorzieningen als de school,verenigingsleven en winkels in stand te houden, moeten jonge en oude mensen in Geesteren blijven wonen.
Daarvoor is het nodig dat er voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn, voor elke fase in de levensloop.
Om dat te realiseren maakt men de principiële keuze om in te zetten op inbreiding, in plaats van uitbreiding van het dorp.

Regionomisch Geesteren
Voor de leefbaarheid van het dorp zijn winkels, horecagelegenheden en andere bedrijven erg belangrijk voor Geesteren. 
Als ontmoetingsplek, als sponsor voor lokale activiteiten en als belangrijk onderdeel van een levendig centrum. 
Wat de commissie betreft worden winkels en horeca zoveel mogelijk gecentraliseerd in het centrum van het dorp. 
Ook het behoud van evenementen (en ontwikkeling van nieuwe) is belangrijk voor de levendigheid in het dorp.

Kindvriendelijk Geesteren
Men wil dat kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien in Geesteren. Met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, door middel van spelen en leren. 
Met als grootste uitdaging, ter vervanging van de huidige school, de bouw van een multifunctioneel Kindcentrum, volgens het concept van de Brede School. Een gebouw, waarin zoveel mogelijk organisaties en functies in Geesteren samenwerken, rond de ontwikkeling van jonge kinderen.

Veilig en bereikbaar Geesteren
Er is altijd iets te wensen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, ook in Geesteren. Men wil het centrum verder autoluw maken door het verbinden van de vier toegangswegen vanuit Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Tubbergen. Daarmee kunnen vrachtverkeer en landbouwverkeer uit het centrum worden geweerd. 
Ook wil men een agrarische ader realiseren. Maar ook het verder ontwikkelen van fietspaden, laadpalen en vraaggerichte mobiliteit, zoals deelauto’s, zijn belangrijke ontwikkelingen voor een veilig en bereikbaar Geesteren.

 

Binding met de boer
Agrariërs zijn van oudsher de architecten van het landschap rondom Geesteren. Ze waren en zijn één van de motoren onder de lokale economie. Omdat het aantal boerenbedrijven tot 2030 afneemt, wil men de boeren de ruimte geven, die hun core-business versterken of soms verbreden met andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme. Of bijvoorbeeld in de vorm van lokale duurzame energieopwekking voor de inwoners van Geesteren. Dit levert voor de boer gevarieerde financieringsmogelijkheden op en tegelijkertijd kansen voor extra inkomsten. Maar collectieve mogelijkheden van lokale voedselproductie en  consumptie komt ten goede aan de lokale agrarische economie.

Vitaal Geesteren
 

De meest belangrijke factor in de leefbaarheid van een dorp, zijn de inwoners zelf. 

Voor de leefbaarheid van Geesteren, zijn vitale inwoners een essentiële voorwaarde.

Het doel is dat alle inwoners van het Geesteren hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde levensstijl, ondersteund door technologie en zo nodig daarbij geholpen door een pro-actief team van zorg- en welzijnsaanbieders. Met als doel om in 2030 het meest gezonde dorp van de gemeente Tubbergen te worden, of misschien wel van heel Twente.

Sportief Geesteren
Geesternaren zijn sportief, zowel op topsport, als recreatief niveau. Dit zorgt voor onderlinge verbondenheid, maar ook voor de gewenste vitaliteit.

Maar er ligt ook een opgave.

De bevolking vergrijst en de jongste leeftijdscategorieën worden kleiner. Ook het aanbod breedtesport in Geesteren staat onder druk. Voor behoud en uitbreiding van de sportmogelijkheden en voor de groei van het aantal leden (ook van buiten Geesteren) is het noodzakelijk dat de sportaccommodaties worden gecentraliseerd en gemoderniseerd.
 Het einddoel is om in 2030 één sportvereniging te hebben. 
Een Omnivereniging, met één algemeen bestuur en zoveel mogelijk verschillende sporten.

Samen voor Geesteren
Inwoners van Geesteren zijn eigenaar van de eigen toekomst. Maar ook van de toekomst van de generaties hierna. 
Om de ambities waar te maken, wil men verbinden: mensen verbinden, maar ook gezamenlijke en verschillende belangen verbinden. 
Binnen Geesteren, binnen het gemeentebestuur, maar ook door verbinding te zoeken met ondernemers, inwoners en organisaties. 
Door de krachten te bundelen, investeert men samen in een de lokale samenleving, waarin vitaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid voorop staan. 
Samen de schouders eronder.

De voorzitter van Stichting Dorpsbelang Geesteren Herman Huis in 't Veld benadrukte dat het van het grootste belang is dat inwoners reageren op de plannen. Iedereen kan meedoen aan de realisatie van de plannen.

Reacties ziet men graat tegemoet op: mijngeesteren2030@gmail.com

Bestanden:

Placemat Toekomst Geesteren

MijnGeesteren 2030 -brochure

Structuurkaarten

 

Het weer

dinsdag 25 juni

35.2°

Ochtend 35.2°
Avond 33.7°
Nacht 22.9°
Min. 22.9°
Max. 35.2°

Zon op: 03:11 uur
Zon onder: 19:59 uur

Meer weer

Twitter

25-06
@_Almelo Almelo Nieuws

A.B. Veldhuis sluit na tachtig jaar de winkeldeuren - Acht decennia nadat Bernard Veldhuis een winkel begon in onder meer luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoed...

24-06
@hjhuisintveld Herman Huis in 't Veld

2 tegen elkaar boven Duitsland. Dat is in de zestiger jaren ook boven gebeurd. Wie weet meer hierover?

24-06
@_Almelo Almelo Nieuws

Vijf sterren CSI is meerwaarde voor de hele regio - De 45e editie van het jaarlijkse evenement CSI Twente gaat de boeken is als geslaagd en bijzonder. Dit jaar kreeg...

23-06
@SBNLNatuurfonds SBNLNatuurfonds
23-06
@hengelonieuws Hengelo Nieuws

Greve en Houtzager grijpen met springruiters naast winst bij Nations Cup in De Nations Cup in heeft geen Nederlandse zege opgeleverd. Willem Greve uit en Marc Houtzager uit ...

23-06
@MarcelTettero Marcel Tettero

Fantastisch mooie open dag gehad 25 jarige Veel mensen mogen vertellen over doel en Red de Grutto Grote belangstelling Zie video

22-06
@InspirAktie Rutger van Soelen

Ook overwogen om gewoon een paar keer professionele bedrijven/piloten daarvoor in de huren?
Ongetwijfeld goedkoper dan alles zelf opleiden, aanschaffen en onderhouden.

22-06
@MarcelTettero Marcel Tettero

Vogelwerkgroep wil in 2020 met 20 piloten en vloot 's, , , en andere en gaan redden in . Vandaag leden werven bij 25-jarige op in Zie:

22-06
@MarcelTettero Marcel Tettero

Vogelwerkgroep werft vrijwilligers bij 25-jarige museumboerderij De Wendezoele in

21-06
@_Almelo Almelo Nieuws

CSI Twente even het centrum van de paardensport - Erve Maathuis fungeert dezer dagen als het centrum van de paardensport. Een van de drijvende krachten van de organisatie...

21-06
@tvoost TV Oost

Geniet vanmiddag live met ons mee bij De Grote Prijs van Twente want wij zijn erbij! in

20-06
@tvoost TV Oost

Geniet morgenmiddag live met ons mee bij De Grote Prijs van Twente want wij zijn erbij! in vanaf 17.30 uur

20-06
@MarcelTettero Marcel Tettero

Drone vliegen, maar nooit tijd gehad? Zaterdag 10 uur Wendezoele in Twickel. Dronexpert i.s.m. Vogelwerkgroep leidt piloten op. Red de Grutto actie

20-06
@_Almelo Almelo Nieuws

Vogelwerkgroep zoekt piloot voor weidevogeldrone - Vogelwerkgroep is dringend op zoek naar dronepiloten. Het bestuur biedt de nieuwe vrijwilliger een zeer...

20-06
@deltafm Delta FM
20-06
@bus_vliegreizen Hartemink Touringcar
19-06
@MarcelTettero Marcel Tettero
19-06
@MarcelTettero Marcel Tettero

Zeker 10 kuikens van 's gered afgelopen weken. Vogelwerkgroep tevreden met grote actie om in te redden.

19-06
@MarcelTettero Marcel Tettero

Vogelwerkgroep eert voorzitter Gerard Hampsink van gebiedscollectief NO voor hulp redden @vogelbescherming
via

18-06
@MarcelTettero Marcel Tettero

Moeder in paniek op de busbaan parallel aan snelweg . Haar kuiken is bij Westermaat. Maar ze kan er niet komen.

18-06
@DierenTwente DierenTwente

Vermist 17-06-2019 hond Raiko en Tybor Duitse Herder en een zwarte labrador ov vanaf de Bovenbroeksweg gezien bel Dierenambulance Almelo 0653757093

Gebruikerslogin