Doel en werkwijze

Stichting Dorpsbelang Geesteren heeft ten doel het woon- en leefmilieu in de gemeenschap Geesteren te beïnvloeden, door in overleg met de bewoners van die gemeenschap naar buiten op te treden, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord.
 
De basis hiervoor is te vinden in de statuten: 

Statuten SDG

Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks. In deze vergadering komen o.a. de vaststelling van de agenda, de notulen en in- en uitgaande stukken aan de orde.
Daarnaast is een belangrijk punt het bijwerken / bijpraten van de onder handen zijnde actiepunten.
 

 

Het Algemeen Bestuur houdt zich op dit moment o.a. bezig met:

  • Het aanscherpen / verbeteren van de structuur van de Stichting Dorpsbelang Geesteren; dit n.a.v. MijnGeesteren 2030 versus contacten met de gemeente en andere betrokkenen;.
  • Het onderhouden van contacten met de ondernemers, agrariërs,  Stichting Welzijn, Woningstichting, de betrokken ambtenaren van de gemeente en de beleidsambtenaren van de provincie;
  • Het steeds in kaart brengen van belangrijke verkeersproblemen, de bewegwijzering, kortom met de gehele infrastructuur van de verkeerstromen.
  • Projecten "Nieuwbouw Aloysiusschool en de BSO"" - schoolplein met de Noaberplein en de Kerkplein.
  • Het coördineren en het uitbreiden van activiteiten senioren
  • Het bezig houden met duurzame, lokale energieopwekking, waaronder zonnepanelen en Windbeleid
  • Actueel houden van de website: www.geesteren1.nl

 

=======>      zie voor de aangepaste versie de bijlage hieronder................

 

Het weer

zondag 19 mei

19.5°

Ochtend 12.5°
Avond 16.8°
Nacht 14.2°
Min. 11.4°
Max. 21.1°

Zon op: 03:31 uur
Zon onder: 19:28 uur

Meer weer

Gebruikerslogin