Stand van zaken proces locatieonderzoek nieuwbouw school in Geesteren

04-02-2019 om 15:33 uur

Op 8 november 2018 hebben wij u geïnformeerd over het proces omtrent het locatieonderzoek nieuwbouw school in Geesteren. Zoals u weet is er een Stuurgroep gevormd die bestaat uit vertegenwoordigers van TOF onderwijs, de Aloysiusschool, het dorp Geesteren en de gemeente. De stuurgroep heeft een opdrachtomschrijving opgesteld en na een meervoudige onderhandse aanbesteding is bureau M3V/SBM bouwmanagement aan de slag gegaan met de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek.

In de stuurgroep is besproken welke zaken belangrijk zijn bij het onderzoek naar de beste locatie voor de nieuwbouw van de school. Belangrijk zijn de onderwijskundige aspecten, de verbinding met MijnDorp2030 Geesteren en de planologische aspecten. Het bureau M3V heeft gesprekken gevoerd met de werkgroepen van MijnGeesteren 2030. Ook is gesproken met een afvaardiging van de school en met de gemeente. Deze gesprekken hebben input geleverd voor het onderzoek. Er zijn kaders en uitgangspunten geformuleerd en er zijn acht potentiele locaties in beeld gebracht. Na een eerste screening bleven er vier potentiële locaties over. Vervolgens zijn er aspecten bepaald die belangrijk zijn voor de locatie van de school, denk hierbij aan veiligheid, infrastructuur, verbinding met sport, muziek, cultuur en ambities van de school en MijnDorp2030 Geesteren.

Uiteindelijk moet dit leiden tot een advies voor een voorkeurslocatie op basis van argumenten voor de nieuwbouw van de school.
Op dit moment liggen we op koers. Er is veel interactie en een goede dynamiek binnen de stuurgroep.

Onder voorbehoud van besluitvorming in het college vindt op 26 februari een informatie avond plaats.

Het weer

woensdag 7 juni

19.6°

Ochtend 10.2°
Avond 19.8°
Nacht 11.8°
Min. 8.7°
Max. 22.0°

Zon op: 03:13 uur
Zon onder: 19:50 uur

Meer weer

Gebruikerslogin