Geesteren 2030 van start

25-03-2016 om 01:00 uur

Geesteren nu aan zet om mee te praten over toekomst

Het was aan het begin van de avond even wachten tot iedereen een plek had gevonden. Ruim 80 belangstellenden bezochten de jaarlijkse informatiebijeenkomst van Stichting Dorpsbelang Geesteren.

Voorzitter Herman Huis in 't Veld liet dan ook weten aan het begin van de avond dat de belangstelling als een warme steun voelt voor het bestuur van Stichting Dorpsbelang Geesteren voor de vele activiteiten die men gezamenlijk aanpakt.

Aan het begin van de avond was er een ogenblik stilte vanwege het overlijden van mevrouw Marietje Kamphuis. Zij was een actief lid van de werkgroep Recreatie en Toerisme en erg betrokken bij vele zaken in de gemeenschap.

Naast de gebruikelijke jaarstukken werd de zaal geïnformeerd over een aantal activiteiten die momenteel aan de orde zijn. Zo zet men zich in voor het langer open houden van de bibliotheekvestigingen in Geesteren en Albergen. Ook de verkeersveiligheid bij de rotonde aan de Haarbrinksweg baart zorgen.  De haalbaarheid van de realisatie van een verbindend sportplein tussen STEVO, tennisvereniging en sporthal is in onderzoek. Ook is er aandacht voor de problematiek rond de Engbertsdijkvenen, waarbij het waterpeil in het Geesters Stroomkanaal met maar liefst 1,15 m omhoog moet teneinde te bevorderen dat over pakweg 200 jaar het hoogveen met enkele centimeters is aangegroeid. Een burgerparticipatieproject waarbij de buurt de omgeving van het Noaberplein en het plein zelf onderhoudt, dreigt te mislukken omdat het college hier geen geld aan wenst te labelen. Verschillende commissies samengesteld vanuit het project Dorpsplan+ doen nog steeds uitstekend hun werk.

Afgelopen jaar werd samen met Stichting Erve Kampboer en de Activiteitenvereniging Geesteren het project "Elkaar Versterken" in het leven geroepen. Het project moet de verenigingen in Geesteren dichter bij elkaar brengen, waarbij gekeken wordt hoe men elkaar in de kracht kan zetten door gezamenlijk zaken aan te pakken.

Uit een gehouden enquête kwam naar voren dat verenigingen nog steeds kunnen vertrouwen op de inzet van redelijk wat vrijwilligers. Een verenigingsdag is het overwegen waard en samen met de AVG en SEK gaat men hierover nadenken. Een koepelorganisatie zou daaraan kunnen bijdragen. Er gaat een avond georganiseerd worden om meer inzicht te geven voor het aanvragen van subsidies, fondsenverwerving en verzekeringen.

Een grote wens was het realiseren van een digitale dorpsagenda met daarin opgenomen nieuwsberichten, een dorpsagenda, een noaberhulpforum en fotoalbums van activiteiten.

Deze website is in de afgelopen maanden onder leiding van Nico Velthuis gerealiseerd. Krachtig is dat ook de fa.Brosis uit Geesteren meewerkte om een en ander op elkaar af te stemmen.

De site wordt voor het grootste deel automatisch gevuld met nieuws- en agenda-items vanuit de grotere verenigingssites. Ook is er een feed vanaf Tubbergen Nieuws, waardoor de lezer doorgelinkt wordt naar die site als er nieuws is dat betrekking heeft op Geesteren.

Er zijn ook verenigingen zonder website of een wat beperktere website: die verenigingen kunnen via het contactformulier op de website een account aanvragen. Men krijgt dan inloggegevens en een handleiding toegestuurd. Daarna kan men een agenda-item plaatsen voor een activiteit of actie, of men kan nieuws plaatsen om een activiteit te promoten. Hierdoor ontstaat er voor verenigingen en de inwoners inzicht in de activiteiten en kan men bv. acties beter op elkaar afstemmen.

Landelijke collectes zijn ook opgenomen. Wie steun zoekt voor een actie, vrijwilligers zoekt, kan dit plaatsen op Noaberhulp. Dit onderdeel is ook  bedoeld voor ouderen die een hulpvraag hebben, bv. vervoer naar ziekenhuis. Vrijwilligers kunnen reageren.

Burgemeester Stegers viel de eer te beurt de website www.geesteren1.nl officieel te mogen openen.

Na de pauze werd het project Geesteren 2030 nader belicht. Buur(t)man Bernard Knuif is namens de gemeente hiermee belast. Hij ondersteunt de activiteiten van uit ruim 20 personen bestaande werkgroep ambtelijk.

 

Aan de hand van data gaat men zich buigen over waar de behoefte ligt voor Geesteren in de komende 15 jaar: waar liggen kansen, waar zijn bedreigingen, wat moet men loslaten, maar ook waar kan men het dorp versterken om een aantrekkelijke woongemeenschap te blijven? De werkgroep kan daartoe voorstellen doen, waarbij men er bij goede, gedragen plannen van mag uitgaan dat ook de gemeente zich tot het uiterste zal inspannen om de plannen gerealiseerd te krijgen.

Burgemeester Stegers lichtte de plannen voor een aandachtig gehoor nader toe. De voorzitter kon meedelen dat inmiddels een werkgroep van zo'n 20 personen gevormd is maar dat meer mensen van harte uitgenodigd zijn om ook deel te nemen. Aanmeldingen kunnen gericht worden aan secretaris@dorpbelanggeesteren.nl Een aantal personen heeft zich na afloop al gemeld. 

Na een rondvraag waarbij onder andere aandacht gevraagd werd voor de problematiek van hinderlijk parkeren van auto's op de stoepen werd de avond met een goed gevoel afgesloten.

Geesteren ÉÉN staat voor één zijn met elkaar, kracht uit eenheid, samenwerking om iets te bereiken.

De inwoners zijn nu aan zet.....................

 

Bron: Dorpsbelang Geesteren

Het weer

woensdag 7 juni

19.6°

Ochtend 10.2°
Avond 19.8°
Nacht 11.8°
Min. 8.7°
Max. 22.0°

Zon op: 03:13 uur
Zon onder: 19:50 uur

Meer weer

Gebruikerslogin