Wil jij weten hoe Geesteren er in 2030 uit ziet?

08-03-2017 om 01:00 uur

Wil jij weten hoe Geesteren er in 2030 uit ziet?

 

Kom dan woensdag 29 maart naar Kottink!

 

Woensdagavond 29 maart wordt een avond georganiseerd waarvoor alle betrokken inwoners van Geesteren uitgenodigd worden naar zaal Kottink te komen.

De avond begint om 20.00 uur.

Hoofdmoot van de avond is de presentatie van het uitgewerkte concept plan ldquo;MijnGeesteren 2030rdquo;.

De avond is tevens de jaarlijkse informatieavond van Stichting Dorpsbelang Geesteren.

Daarom begint de avond met informatie over het reilen en zeilen van Stichting Dorpsbelang Geesteren: Wat is gerealiseerd in het afgelopen jaar, wat zijn de speerpunten voor dit jaar, hoe draait SDG financieel en zijn er bestuurlijke mutaties?

 

Daarna wordt het vizier kort gericht op Natura 2000 en met name de ontwikkelingen rond Engbertsdijkvenen, waarvoor het waterpeil in het Geesters Stroomkanaal met 1.15 m verhoogd wordt.

 

Vervolgens zal er een scène wisseling zijn en staat de avond volledig in het teken van MijnGeesteren 2030.

 

Komt dat horen en zien!

De bezoekers van de avond worden dan pakkend meegenomen in ideeën rond verplaatsing van de basisschool, de ambitie om het vitaalste dorp te worden in 2030, een baanbrekend, verbindend concept rond de organisatie van de sport, vernieuwende ideeën met betrekking tot de agrarische sector, ambitieuze plannen met betrekking tot het ondernemerschap en bedrijvigheid in Geesteren.  

Het zijn plannen die veel gaan betekenen voor de toekomst en in ieders achtertuin zou er wel eens iets kunnen veranderenhellip;

Uitvoering van de plannen gaat iets betekenen voor alle inwoners van het dorp.

Wat is MijnGeesteren 2030?

MijnDorp 2030 is een concept waar momenteel in alle Tubbergse kerkdorpen over wordt nagedacht. Het is een gedurfd concept uitgerold door het college van B en W, waarbij inwoners uitgenodigd worden na te denken over de toekomst van hun dorp.

Waar in het verleden voor de inwoners werd gedacht, wordt nu gevraagd actief mee te denken.

Aan ieder dorp is een buur(t)man gekoppeld. Geesteren heeft het getroffen met de inspirerende en kundige begeleiding van Bernard Knuif, die zich volledig ingeleefd heeft in Geesteren en vaak de juiste feedback weet te geven in de vele gesprekken rond de themarsquo;s.

 

Waarover gaat MijnGeesteren 2030?

Een jaar geleden is zorsquo;n 30 inwoners van Geesteren bereid gevonden de uitdaging aan te gaan.

In een tweetal sessies is men gezamenlijk de diepte ingegaan waarbij o.a het DNA van het dorp werd vastgesteld en Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel de Geesternaren informeerde over alle mogelijke data en trends zoals die beschikbaar zijn over Geesteren.

Uiteindelijk zijn vijf werkgroepen geformeerd: Sport en Verbinden, Voorzieningen, Lokale Economie en Werkgelegenheid, Verkeer Planologie en Woningbouw en tot slot de werkgroep Zorg.

Onder leiding van enthousiaste voorzitters is gediscussieerd en nagedacht.

Uiteindelijke zijn er vijf plannen uitgewerkt, die aan elkaar gepresenteerd zijn.

Deze plannen zijn ook gepresenteerd tijdens de evaluatiebijeenkomst in januari voor raads- en commissieleden.

Pakkende presentatie De voorzitters hebben gezamenlijk besloten de plannen te laten bundelen door het professionele bureau Villa 5, dat zorgt voor een flyer, een boekje en een presentatie. Building Design werkt een aantal visualisaties uit.

Hierdoor hoopt men dat bij iedereen de juiste beelden worden opgeroepen.

Het is welgemeend ontzettend belangrijk dat de inwoners massaal opkomen, want de plannen gaan over Geesteren.

Geesteren, kom naar deze avond en praat mee, discussieer mee, leef mee.

U zult niet teleurgesteld worden.

 

UITNODIGING

 

Geesteren, maart 2017.

 

Geachte heer,  mevrouw,

Stichting Dorpsbelang Geesteren (S.D.G.) nodigt u uit voor haar jaarlijkse Informatiebijeenkomst welke wordt gehouden op:

Woensdag 29 maart om 20.00 uur in zaal Kottink aan de Dorpsstraat 36 te Geesteren.

Naast de gebruikelijke agendapunten zal deze bijeenkomst hoofdzakelijk in het teken staan van  het project

 ldquo;  MijnGeesteren 2030 rdquo;.

De agenda van deze bijeenkomst doen wij u hierbij toekomen.

Hopelijk mogen wij veel inwoners van Geesteren en andere belangstellenden welkom heten.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Dorpsbelang Geesteren ( S.D.G. ),

A.G. ( Anton ) Schrijver

secretaris

 

 

 

Agenda informatiebijeenkomst S.D.G. op 29 maart 2017

1.Opening om 20.00 uur door de voorzitter, de heer Herman Huis in rsquo;t Veld

2.Toelichting op de agenda en mededelingen door de voorzitter

3.Financieel jaarverslag 2016 door de penningmeester, de heer Frans Kuipers  verslag door de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

4.Presentatie bestuur Dorpsbelang Geesteren:

Afgetreden: Mw. Claudi Schröder, penningmeester

Toegetreden : Dhr. Frans Kuipers,  penningmeester

5.Presentatie ldquo;Terugblik op zaken, die gereedgekomen zijn in 2016 rdquo; + actuele projecten     door de voorzitter

6.Ontwikkelingen betreffende Natura2000

7.Presentatie plan  ldquo;MijnGeesteren 2030rdquo;

8.Pauze

9.Discussie m.b.t. ldquo;MijnGeesteren 2030rdquo;

10.Gelegenheid tot het stellen van vragen

11.Sluiting omstreeks 22.00 uur door de voorzitter

 

 

 

  Bron: Dorpsbelang Geesteren

Het weer

zondag 23 juni

21.2°

Ochtend 13.4°
Avond 22.1°
Nacht 17.9°
Min. 11.8°
Max. 22.3°

Zon op: 03:11 uur
Zon onder: 19:59 uur

Meer weer

Gebruikerslogin