Plannen MijnGeesteren 2030 gepresenteerd

31-03-2017 om 02:00 uur

Plannen MijnGeesteren 2030 gepresenteerd tijden Jaarlijkse informatiebijeenkomst

Dromen, durven, doen

"Stel...het is 29 maart 2030. In het autoluwe centrum van Geesteren is het druk bij de winkels. Veel dorpsbewoners komen op de fiets hun dagelijkse boodschappen halen.  Maar er staat ook een groot aantal elektrische autorsquo;s aan de laadpalen. Met stroom, die rechtstreeks afkomstig is van de boerendaken in het buitengebied.  Een deel van de winkelbezoekers komt uit de regio. Ze waarderen het centrum van Geesteren. Het is één van de weinige dorpen in de omgeving, waar ondernemers jaren geleden al belangrijke toekomstkeuzes hebben gemaakt en daarom nog een breed pakket bieden.  Onder meer (h)eerlijke producten, die rechtstreeks van de omliggende boerenerven komen. 

En omdat je er zo gezellig kunt lunchen op het horecaplein. Bovendien is Geesteren dankzij een rondweg goed bereikbaar vanuit Hardenberg, Tubbergen, Almelo en Vriezenveen. En via een uniek en zelfstandig systeem van openbaar vervoer.  Even verderop rondom de Vinckenweg gaat de school uit.  Een groot deel van de kinderen blijft nog even om mee te doen aan de sportactiviteiten, die door de Omnivereniging Geesteren worden georganiseerd.  De rest fietst veilig naar huis over de brede landbouwwegen en over de nieuwe fietspaden, die in de afgelopen 15 jaar zijn gerealiseerd.  Er worden woningen voor jong en oud gebouwd, op vrijgekomen plekken in het dorp.  En met moderne technologie kunnen ouderen veilig thuis blijven wonen. Geesteren is het meest vitale en gezondste dorp van Twente. De meeste inwoners zijn lid van de Omnivereniging, die een breed aanbod heeft van activiteiten.  Maar ook niet-leden houden er een gezonde levensstijl op na."

Is het een droom of werkelijkheid? Niemand weet hoe Geesteren er in 2030 uitziet. Maar toch...

Bovenstaand verhaal vat wel kernachtig de boodschap samen die de gezamenlijke werkgroepen Geesteren 2030 met elkaar uitgewerkt hebben. Geboeid keken en luisterden de in grote getale opgekomen belangstellenden naar de presentaties door Ria Paus en Miriam Vollenbroek.  Een prachtige professionele presentatie die goed weergaf, waar de vijf werkgroepen gevuld met zo'n 25 betrokken inwoners van Geesteren aan gewerkt hebben.

7 Kernpunten zijn gedistilleerd uit de plannen.

Levensloopbestendig Geesteren Om het dorp levendig te houden en voldoende basis te hebben om lokale voorzieningen als de school,verenigingsleven en winkels in stand te houden, moeten jonge en oude mensen in Geesteren blijven wonen. Daarvoor is het nodig dat er voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn, voor elke fase in de levensloop. Om dat te realiseren maakt men de principiële keuze om in te zetten op inbreiding, in plaats van uitbreiding van het dorp.

Regionomisch Geesteren Voor de leefbaarheid van het dorp zijn winkels, horecagelegenheden en andere bedrijven erg belangrijk voor Geesteren.  Als ontmoetingsplek, als sponsor voor lokale activiteiten en als belangrijk onderdeel van een levendig centrum.  Wat de commissie betreft worden winkels en horeca zoveel mogelijk gecentraliseerd in het centrum van het dorp.  Ook het behoud van evenementen (en ontwikkeling van nieuwe) is belangrijk voor de levendigheid in het dorp.

Kindvriendelijk Geesteren Men wil dat kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien in Geesteren. Met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, door middel van spelen en leren.  Met als grootste uitdaging, ter vervanging van de huidige school, de bouw van een multifunctioneel Kindcentrum, volgens het concept van de Brede School. Een gebouw, waarin zoveel mogelijk organisaties en functies in Geesteren samenwerken, rond de ontwikkeling van jonge kinderen.

Veilig en bereikbaar Geesteren Er is altijd iets te wensen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, ook in Geesteren. Men wil het centrum verder autoluw maken door het verbinden van de vier toegangswegen vanuit Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Tubbergen. Daarmee kunnen vrachtverkeer en landbouwverkeer uit het centrum worden geweerd.  Ook wil men een agrarische ader realiseren. Maar ook het verder ontwikkelen van fietspaden, laadpalen en vraaggerichte mobiliteit, zoals deelautorsquo;s, zijn belangrijke ontwikkelingen voor een veilig en bereikbaar Geesteren.

 

Binding met de boer Agrariërs zijn van oudsher de architecten van het landschap rondom Geesteren. Ze waren en zijn één van de motoren onder de lokale economie. Omdat het aantal boerenbedrijven tot 2030 afneemt, wil men de boeren de ruimte geven, die hun core-business versterken of soms verbreden met andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme. Of bijvoorbeeld in de vorm van lokale duurzame energieopwekking voor de inwoners van Geesteren. Dit levert voor de boer gevarieerde financieringsmogelijkheden op en tegelijkertijd kansen voor extra inkomsten. Maar collectieve mogelijkheden van lokale voedselproductie en  consumptie komt ten goede aan de lokale agrarische economie.

Vitaal Geesteren

De meest belangrijke factor in de leefbaarheid van een dorp, zijn de inwoners zelf. 

Voor de leefbaarheid van Geesteren, zijn vitale inwoners een essentiële voorwaarde.

Het doel is dat alle inwoners van het Geesteren hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde levensstijl, ondersteund door technologie en zo nodig daarbij geholpen door een pro-actief team van zorg- en welzijnsaanbieders. Met als doel om in 2030 het meest gezonde dorp van de gemeente Tubbergen te worden, of misschien wel van heel Twente.

Sportief Geesteren Geesternaren zijn sportief, zowel op topsport, als recreatief niveau. Dit zorgt voor onderlinge verbondenheid, maar ook voor de gewenste vitaliteit.

Maar er ligt ook een opgave.

De bevolking vergrijst en de jongste leeftijdscategorieën worden kleiner. Ook het aanbod breedtesport in Geesteren staat onder druk. Voor behoud en uitbreiding van de sportmogelijkheden en voor de groei van het aantal leden (ook van buiten Geesteren) is het noodzakelijk dat de sportaccommodaties worden gecentraliseerd en gemoderniseerd.  Het einddoel is om in 2030 één sportvereniging te hebben.  Een Omnivereniging, met één algemeen bestuur en zoveel mogelijk verschillende sporten.

Samen voor Geesteren Inwoners van Geesteren zijn eigenaar van de eigen toekomst. Maar ook van de toekomst van de generaties hierna.  Om de ambities waar te maken, wil men verbinden: mensen verbinden, maar ook gezamenlijke en verschillende belangen verbinden.  Binnen Geesteren, binnen het gemeentebestuur, maar ook door verbinding te zoeken met ondernemers, inwoners en organisaties.  Door de krachten te bundelen, investeert men samen in een de lokale samenleving, waarin vitaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid voorop staan.  Samen de schouders eronder.

De voorzitter van Stichting Dorpsbelang Geesteren Herman Huis in 't Veld benadrukte dat het van het grootste belang is dat inwoners reageren op de plannen. Iedereen kan meedoen aan de realisatie van de plannen.

Reacties ziet men graat tegemoet op: mijngeesteren2030@gmail.com

Ook gaan de werkgroepen graag in gesprek met besturen en organisaties met als doel te komen tot realisatie van plannen met draagvlak. Na een vragenronde waardeerden de aanwezigen de plannen met een warm applaus.

Jaarlijkse informatieavond Stichting Dorpsbelang Geesteren De avond werd gecombineerd met een terugblik en vooruitblik op de activiteiten van SDG.  De voorzitter concludeerde blij te zijn met hoe Stichting Dorpsbelang Geesteren op dit moment functioneert. De organisatie staat, er is voldoende steun. Wel staan door alle activiteiten de financiën onder druk, omdat het budget feitelijk niet toereikend is.

Op 18 april wordt in Erve Kampboer een avond gehouden op initiatief van de Veiligheidsregio Twente.

12 april wordt door de dorpsraden Geesteren en Langeveen een gezamenlijke avond belegd in zaal Waaijer te Langeveen. Op deze avond wordt ingegaan op de gevolgen van de waterpeilverhoging rond de Engbertsdijkvenen. Jan Pieter de Boer informeerde de aanwezigen over de ingrepen, die gevolgen gaan hebben voor een belangrijk deel van Geesteren.

Hieronder vindt u alle links naar de onderliggende stukken: de diverse presentaties en structuurschetsen.

De tekeningen, de structuurschetsen, zijn niet overlegd met grondeigenaren. Er kunnen geen rechten of verplichtingen aan gekoppeld worden. Ze zijn bedoeld om het denken over Geesteren in de toekomst op gang te krijgen.

Presentatie Trendbureau Overijssel

Presentatie MijnGeesteren 2030

MijnGeesteren 2030-toekomstschets

Structuurkaarten Geesteren

MijnGeesteren 2030-placemat

 

 

 

 

 

 

Bron: Dorpsbelang Geesteren

Het weer

zondag 23 juni

22.9°

Ochtend 13.4°
Avond 21.1°
Nacht 14.8°
Min. 11.8°
Max. 22.9°

Zon op: 03:11 uur
Zon onder: 19:59 uur

Meer weer

Gebruikerslogin