Nieuwsbrief MijnGeesteren 2030, augustus 2017

04-08-2017 om 02:00 uur

Nieuwsbrief Mijn Geesteren 2030

Editie: augustus 2017

Eind maart zijn in een heel goed bezochte vergadering de plannen voor MijnGeesteren 2030 gepresenteerd.nbsp;

Op deze plannen is overwegend positief gereageerd.

Een aantal mensen heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zaken onder de aandacht te brengen.

Zo is de wens naar voren gekomen om in de plannen aandacht te hebben voor cultuur en muziek. Dit kwam inderdaad in de dromen voor MijnGeesteren 2030 niet aan bod. Natuurlijk wordt de gelegenheid geboden om ook deze aspecten mee te nemen. Er treden dan ook om die reden mensen toe tot de werkgroepen om te zorgen dat dit onderwerp ook een plek krijgt in Geesteren2030.

De werkgroepen worden ook uitgebreid met vertegenwoordigers van organisaties die aangeven graag te willen meepraten in de uitwerking.

Het is als ronduit positief te waarderen, dat betrokkenheid op deze manier getoond wordt: niet aan de zijlijn blijven staan, maar actief meedenken.

Wat is er sinds 29 maart gebeurd?

Na 29 maart is er een voorzittersoverleg geweest en door een aantal werkgroepen is veel werk verzet.

We nemen u graag even mee voor een rondje langs de velden.

Werkgroep Locale economie en werkgelegenheid:nbsp;

Deze werkgroep heeft in samenwerking met de gemeente een intensief traject opgezet waarbij het Kadaster een belangrijke rol speelt.

Voor ondernemers, eigenaren van vastgoed en bewoners in het centrum is er als uitwerking op de plannen op 14 juni een avond georganiseerd, waarbij belangrijke zaken onder de aandacht gebracht zijn.

Centraal stond een toekomstbestendig centrum voor het dorp Geesteren.

Doelstelling is om te komen tot een compact, compleet boodschappen centrum met een gevarieerd aanbod.

Voorwaarde is dat ondernemers met ondersteuning met elkaar in gesprek gaan.

Ook bij gedeputeerde Eddy van Hijum is deze wens neergelegd en gevraagd om te gaan meedenken.

Werkgroep Verkeer, Planologie en Woningbouw

Deze werkgroep is in de afgelopen maanden niet specifiek bij elkaar geweest. Delen van de plannen die deze werkgroep gepresenteerd heeft, staan wel vol op de agenda, met name waar het gaat over duurzaamheidsaspecten. In het voorjaar van 2018 wordt de eerste laadpaal voor autorsquo;s in Geesteren geplaatst.

Werkgroep Zorg en Gezondheid

Er wordt hard gewerkt aan een project rond vitaliteit Geesteren.

Het idee is ontstaan om een avond te organiseren waarin mensen / partijen uit Geesteren uitgenodigd worden die actief zijn op het thema zorg, welzijn en technologie. Te denken valt dus aan de Geesterensenbsp; zorgorganisaties, instanties werkzaam op gebied van persoonlijke vitaliteitsbevorderingen, ICT bedrijven en ZZP-ers

Gezamenlijk wil men dan tot een plan komen dat aansluit bij de droom om van Geesteren het meest vitale dorp te maken.

De werkgroep is met meerdere leden uitgebreid, zodat er voldoende mankracht is om het een en ander op te pakken.

Werkgroep Sport en verbinden

Deze werkgroep is meerdere keren bij elkaar geweest. Er is gesproken met vertegenwoordigers van de Geesterense sportverenigingen. Het verheugende feit is dat er draagvlak gecreeuml;erd is onder de besturen voor het idee van een omnivereniging. Iedere vereniging behoudt haar identiteit. Er wordt gekeken hoe er een bestuurlijke paraplu boven de verenigingen gecreeuml;erd kan worden. Doel is om elkaar in de kracht te zetten door een aanpak te kiezen die dienstig is aan het Geesterense sportklimaat. Elkaar versterken, verbreding van het aanbod is het uitgangspunt. Er is een presentatie gemaakt die in iedere jaarvergadering van een sportvereniging aan bod komt. Er zijn verenigingen die de jaarvergadering om die reden naar voren halen.

Er komt ondersteuning vanuit de provincie om het proces te begeleiden.

Werkgroep Voorzieningen

Leden van deze werkgroep waren betrokken bij het proces om de Bieb voor Geesteren te behouden, weliswaar in andere vorm, maar in die opzet is men geslaagd.

De werkgroep Voorzieningen had als grootste wens om te komen tot de realisatie van een nieuwe basisschool.

In opdracht van de gemeente en Tofonderwijs zijn door een extern bureau de scholen onderzocht.

De uitkomst van dit onderzoek is dat de wens om te komen tot een nieuwe basisschool reeuml;el is.

Het heeft zelfs de hoogste prioriteit meegekregen en de Gemeente Tubbergen gaat geld reserveren om op termijn tot realisatie over te gaan.

Daarbij is nog niet gesproken over een locatie voor deze nieuwe school.

Er zijn dus echt positieve ontwikkelingen te melden over MijnGeesteren 2030.

Wilt u alles nog eens nalezen, bezoekt u dan de website van www.dorpsbelanggeesteren.nl

Onder de nieuwsberichten staat een item ldquo;Plannen Mijn Geesteren 2030 gepresenteerdrdquo;.

Reageren kan via het e-mailadres mijngeesteren2030@gmail.com

Op dinsdag 12 september komen de leden van de werkgroepen om 20.00 uur bij elkaar in Erve Kampboer om de draad na de vakantie weer op te pakken.

Bron: Dorpsbelang Geesteren

Het weer

zaterdag 2 maart

10.9°

Ochtend 8.3°
Avond 9.8°
Nacht 8.5°
Min. 7.2°
Max. 12.3°

Zon op: 06:16 uur
Zon onder: 17:13 uur

Meer weer

Gebruikerslogin