Groen licht voor nieuwbouw Aloysiusschool

15-12-2021 om 08:50 uur

Het college van de gemeente Tubbergen heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de benodigde financiën beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe school in Geesteren.

Als in februari de gemeenteraad instemt met dit voorstel, kunnen de Geesterse baby’s die dit jaar geboren zijn met een beetje geluk hun basisschoolcarrière starten op de nieuwe Aloysiusschool.

Dit besluit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen TOF Onderwijs, de gemeente, direct omwonenden, Dorpsbelang Geesteren en MD2030 werkgroepen. De school wordt herbouwd op de plek van de huidige Aloysiusschool. Omdat in de toekomst minder leerlingen worden verwacht, wordt het aantal lokalen minder en daarmee de totale oppervlakte van de school kleiner. Op de ruimte die hierdoor vrij komt, worden acht levensloopbestendige woningen gebouwd. “De nieuwbouw van de Aloysiusschool is een belangrijk thema in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen”, zegt wethouder Hilde Berning die behalve kernwethouder van Geesteren, ook wethouder jeugd en onderwijs is. “Want naast dat goede onderwijshuisvesting bijdraagt aan goed onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van onze jongste inwoners, draagt het ook bij aan de leefbaarheid van een dorp. Met deze investering is Geesteren voorbereid op de toekomst”.

Als de school en de woningen gerealiseerd zijn, wordt het omliggende gebied opnieuw ingericht. Ook bij dit proces worden inwoners nauw betrokken. Schooldirecteur Gerard van der Kuil kijkt terug op een boeiend ontwerpproces. “Na een uitvoerig proces waarbij omwonenden en belanghebbenden zijn meegenomen, zijn we praktisch klaar met het ontwerp van het nieuwe Kindercentrum Geesteren waarin BSO en school blijven samenwerken”, vertelt hij. “We hebben het oudste deel van ons schoolgebouw langs de Vriezenveenseweg verwerkt in het nieuwe gebouw.

Aan de binnenkant hebben we een eigentijds, flexibel en transparant gebouw, waarbij het gebouw is te gebruiken door BSO, school en na schooltijd door overige gebruikers net als in de huidige situatie.”

De lokalen zijn aangrenzend aan grote leerpleinen ontworpen, waarbij de lokalen met grote schuifdeuren verbonden zijn met de leerpleinen. Als de schuifdeuren open worden gezet, ontstaat er een nog groter leerlandschap voor de leerlingen. “We hopen nog extra ruimte te kunnen creëren, waardoor de ontwikkeling van onder andere het MB/HB onderwijs, de Gouden Handen Klas en het muziekonderwijs nog beter tot hun recht kunnen komen”, zeg hij enthousiast. “We gaan inhoudelijk nog bezig met het ontwerp van het nieuwe groene schoolplein, waarbij we graag met alle betrokken van het Noaberplein willen nadenken hoe het Noaberplein en het groene schoolplein elkaar kunnen versterken voor heel Geesteren.”

Het weer

zondag 3 maart

14.4°

Ochtend 7.5°
Avond 11.4°
Nacht 8.0°
Min. 6.9°
Max. 14.7°

Zon op: 06:14 uur
Zon onder: 17:15 uur

Meer weer

Gebruikerslogin